ACCESS MEDIA

Program educațional

MEDIA LITERACY

August – Septembrie 2020: dezvoltare resurse digitale
Octombrie – Noiembrie 2020: ateliere online

Program alternativ de formare în educația media


ACCESS MEDIA își propune să ofere oportunitatea unei formări practice și complementare educaţiei iniţiale dobândite, prin intermediul unor ateliere structurate pe 4 discipline:

✏ gândire critică

✏ mass-media literacy

✏ new media literacy

✏ internet safety

Ce înseamnă Access Media?

În contextul societăţii prezente şi a boom-lui tehnologic care ne înconjoară, nu este de mirare că pentru o foarte mare parte dintre noi accesul la tehnologie a devenit un “modus vivendi” care ne-a acaparat modul în care ne desfăţurăm activităţile şi ne-a făcut cât mai dependenţi de tot ce reprezintă aparatura electronică.
Difuzarea conţinutului creativ digital și multiplicarea platformelor de distribuţie online și mobile dau naștere la noi provocări pentru educaţia media.
ACCESS MEDIA este un program de formare structurat pe 4 discipline: gândire critică, mass-media literacy, new media literacy și internet safety. Pe lângă ateliere, acesta oferă și un pachet de resurse online în educaţia media.

Cui se adresează programul?

Generaţia Z – tinerii cu vârsta cuprinsă între 14 – 19 ani, pentru care am pregătit ateliere dedicate care se vor desfășura în școli.
Profesorilor, indiferent de disciplina predată la clasă, ca să cunoască și să înţeleagă mai bine potenţialul adaptării metodologiei de predare racordată la noile tehnologii și să înceapă să utilizeze produsele culturii contemporane ca resursă didactică și suport în educaţie.
Părinţilor indiferent de vârstă și pregătire.

Cum te poți înscrie?

În curând vom reveni cu mai multe informații despre modalitatea de înscriere, însă până atunci, pentru alte detalii nu ezita să ne scrii la adresa de email: asociatia.contrasens@gmail.com

Cine sunt mentorii?

ALEX CONDRACHE – mentor ATELIER GÂNDIRE CRITICĂ

Alexandru Condrache are o licenţă în filosofie și un master în comunicare/jurnalism este un tânăr cercetator specializat în literatură comparată, teorie literară și studii culturale. A obținut un doctorat în filologie la Universitatea de Vest din Timișoara, iar în prezent scrie o a doua teză doctorală în literatură comparată la Western University London în Canada. Este interesat de literatura central și est europeană, postcomunism, extremele politice în Europa Centrală și de Est, teoretizarea jocului (ludology), comunicarea interculturală, educația non-formală și conexiunile ei cu gândirea critică și creativă. A publicat și are în curs de publicare studii în mai multe reviste de cercetare și volume colective din România sau din Europa, precum Caietele Echinox, revista Transilvania, Food and History. A publicat proză scurtă în reviste precum Dilema Veche, Orizont sau Tiuk.

BRÎNDUȘA ARMANCA – mentor ATELIER MASS-MEDIA LITERACY

Brîndușa Armanca este profesor universitar, critic literar, eseistă, jurnalistă, traducatoare. Mai mult decât o activitate de strângere și analiză de informaţii, jurnalismul presupune o formă de rezistenţă la care Brîndușa Armanca participa de zeci de ani. Prezenţa, capacitatea de observare și cea de sinteza îi conferă o poziţie privilegiată și forţă în presa românească socio-politică și culturală, dar și în domeniul criticii și analizei mass-media. De la Orizont la Revista 22 și de la TVR la Institutul Cultural Roman, ea este un mentor pentru generaţii de jurnaliști. A publicat volumele: Televiziunea regională în România (2002); Ghid de comunicare pentru jurnaliști și purtători de cuvânt (2002); Mesajul lui Crypto (2005); Media culpa (2006). Scire în Revista 22 și pe patforma web contributors.ro

ANDREA REISZ – mentor ATELIER NEW-MEDIA & FILM  LITERACY

Andrea Reisz are o licenţă și un master obţinut la Facultatea de Filmologie, Teatrologie și Știinţe Media din cadrul University of Vienna. Are o specializare în Film de la University of Pisa/IT Faculty of Cinema, Music and Drama Studies. În prezent este doctorand al Universităţii de Vest cu o cercetare interdisciplinară pe film și literatură comparată coordonată de Prof. Univ. Dr. Adriana Babeţi. A fost consilier al Ministrului Culturii pe strategia de implementare a proiectului TM2021. De 10 ani dezvoltă proiecte de educaţie prin cultură. Pe lângă mentorat Andrea Reisz este și Directorul de Program Access Media și The Other Europe’s Cinema în cadrul Contrasens.

CASANDRA HOLOTESCU – mentor ATELIER INTERNET SAFETY

Casandra Holotescu este în prezent șef de lucrări / lector în cadrul Universităţii Politehnica din Timișoara, departamentul Calculatoare și Tehnologia Informaţiei, unde predă cursurile de Logică și Structuri Discrete (anul I) și Verificare și Validare Software (anul IV). A participat la câteva proiecte europene de cercetare și are un doctorat în domeniul metodelor formale, obţinut la Universitatea Politehnica din Timișoara. Interesele ei sunt în zona inferenţei automate de modele, automatizării testării și/sau a depanării software, analizei statice și/sau dinamice a programelor.

NICOLETA FOTIADE – Facilitator/Contributor Caiet Opțional/ Coordonator Program Editorial

Nicoleta Fotiade este expertă și formatoare în domeniul educaţiei media, editor și (co)autoare a mai multor studii de cercetare media și materiale de educaţie pentru competenţe mediatice. Nicoleta lucrează cu copii, profesori și formatori în proiecte și ateliere de educaţie media de 14 ani. În 2006 a absolvit University of Westminster din Londra (UK) cu un Master în Comunicare. Este membră fondatoare a asociaţiilor Mediawise Society și ActiveWatch. În prezent este profesor la Universitatea București. Este raportor pentru CE.

 

SORIN VLAD PREDESCU- Facilitator/Contributor Caiet Opțional 

Sorin Vlad Predescu este psiholog, manager cultural, trainer și specialist în educaţie și politici publice. Are experienţă în activitate guvernamentală și neguvernamentală cu accent pe generarea strategiilor și politicilor culturale și patrimoniale. Este lector univ. dr. La Universitatea de Vest din Timișoara titular al cursului de politici educaţionale și Directorul Executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Timis. În perioada 2014 – 2016 a coordonat în calitate de Președinte al consiliului Administraţiei Fondului Cultural Naţional – AFCN – strategiile de finanţare a proiectelor culturale și editoriale pentru sectorul cultural independent din România.

SERGIU SPĂTAN – Facilitator/Contributor Caiet Opțional

Sergiu Spătan este doctorand în filosofie al Universităţii din Hamburg, acolo unde își scrie o teză în epistemologie despre scepticism și ascripţiile de cunoaștere. Sergiu predă și este interesat de teme din filosofia minţii, epistemologie, știinţe cognitive și filosofia emoţiilor. Înainte de a-și începe doctoratul în Hamburg, Sergiu a predat timp de doi ani discipline socio-umane la Colegiul Naţional „Traian Lalescu” din Reșiţa, Caraș-Severin. În 2014 a absolvit un master de filosofie analitică la Universitatea Central Europeană din Budapesta, iar în 2011 o licenţă de filosofie la Universitatea de Vest din Timișoara.

FINANȚATORI