Bine ați venit pe site-ul www.accontrasens.ro
Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile de utilizare ale acestui site prezentate mai jos.
Accesarea acestui site de către dumneavoastră se supune Termenilor și condițiilor de utilizare,
implică acceptul dumneavoastră explicit cu privire la acest document și reprezintă întreaga
înțelegere dintre părți.
Protecția datelor personale
Asociația Culturală Contrasens denumită in continuare „Operator”, prelucrează datele cu
caracter personal in conformitate cu Regulamentul European nr. 679/2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) si
legislația națională in vigoare.
Prin comunicarea datelor lor cu caracter personal Operatorului, persoanele vizate își exprimă
acordul expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a
Operatorului și să fie prelucrate în scopul înscrierii la ateliere, tururi si evenimente organizate de
Operator, a transmiterii de informații periodice prin e-mail cu privire la evenimentele și produsele
Operatorului și achiziționării de produse de pe site-ul Operatorului.
Operatorul respectă confidențialitatea datelor cu caracter personal de care ia cunoștință în orice
modalitate. Datele cu caracter personal colectate nu vor fi dezvăluite către terți decât cu
consimțimântul expres al persoanei vizate si in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte
obligații impuse de legislația în vigoare.
Persoanele vizate au următoarele drepturi:
a) Dreptul de acces la date
Persoana vizata va avea dreptul sa obțină o confirmare cu privire la faptul ca datele cu caracter
personal care o privesc sunt prelucrate sau nu si sa aibă acces la acele date cu caracter
personal prelucrate.
b) Dreptul la rectificarea datelor
Persoana vizata are dreptul sa obțină rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o
privesc, fără întârzieri nejustificate si completarea datelor cu caracter personal incomplete,
inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
c) Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
Persoana vizata va avea dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care o
privesc, din următoarele motive: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru
îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana vizata își retrage
consimțimântul pe baza căruia s-a efectuat prelucrarea; persoana vizata se opune prelucrării;
datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sa fie
șterse pentru a se conforma unei obligații legale.
d) Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizata are dreptul sa transmită datele cu caracter personal care îl privesc de la un
operator la altul (in cazul in care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic), dacă
prelucrarea se face pe baza consimțământului persoanei vizate sau pe baza contractului în
cadrul căruia persoana vizată este parte contractantă și prelucrarea se face prin mijloace
automatizate.
e) Dreptul la restricționarea prelucrării
Operatorul va restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei vizate in
următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor, pe o durata care permite
operatorului sa verifice acuratețea datelor cu caracter personal; prelucrarea este ilegala, iar
persoana vizata se opune ștergerii datelor cu caracter personal si solicita in schimb
restricționarea utilizării lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in
scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea
unui drept în instanță; persoana vizata s-a opus prelucrării.
f) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere si dreptul de a se adresa
justiției
Aceste drepturi pot fi exercitate, in limitele legii, prin transmiterea unei adrese scrise, semnata si
datata, către Operator, la adresa menționata in rubrica Contact de pe site.

Politica de utilizare a site-ului
Toate materialele din conținutul acestui site (incluzând orice material, orice informație, publicate
pe site sub orice formă – text, fotografii, grafică, audio, video) sunt proprietatea intelectuală a
Operatorului (Asociația Culturală Contrasens). Aceste materiale pot fi copiate sau reproduse
numai cu acordul prealabil scris al proprietarului si cu menționarea sursei.
Operatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul site-ului, inclusiv
termenii și condițiile de utilizare ale acestuia. Folosirea în continuare a site-ului înseamnă
acceptarea noilor termeni și condiții.
Operatorul nu este răspunzător pentru consecințele, inclusiv financiare, ce decurg din utilizarea
site-ului, inclusiv folosirea necorespunzătoare, improprie sau frauduloasă a acestuia. Operatorul
nu garantează și nu își asumă responsabilitatea pentru orice contaminare cu viruși sau orice
altă contaminare similară.
Termenii și condițiile referitoare la acest site sunt guvernate de legea română. Orice litigii
decurgând din utilizarea site-ului sau în legătură cu acesta vor fi soluționate de instanțele
judecătorești competente din România.
Cookie
Site-ul www.accontrasens.ro folosește cookies.

“Cookie” reprezintă un fragment minim de informație care este transmis către browser-ul
dumneavoastră de către web server-ul nostru și este salvat pe hard drive-ul computerului
dumneavoastră. Operatorul folosește informații de tip cookie pentru a genera conținut și servicii
cât mai corecte și mai personalizate vizitatorilor site-ului. De exemplu, putem folosi informații
pentru a afla din ce regiune geografica sunteți și cu ce frecventa accesați site-ul nostru. Aveți
posibilitatea să blocați instalarea de cookies pe hard-ul dumneavoastră, dar vă rugam sa țineți
seama de faptul că blocarea de cookies poate afecta performanta website-ului.
DOCUMENTE CONTRACTUALE
a) Prin inregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare
(telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile comerciale.
b) Notificarea primita de catre Cumparator, dupa efectuarea Comenzii are rol de informare si
nu reprezinta acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.
c) Pentru motive justificate, Vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor
si/sau Serviciilor din Comanda. Daca modifica cantitatea de Bunuri si/sau Servicii din Comanda
va anunta Cumparatorul la adresa de e-mail sau la numarul de telefon puse la dispozitia
Vanzatorului la efectuarea Comenzii si va returna suma achitata.
d). Contractul se considera incheiat intre Vanzator si Cumparator in momentul primirii de catre
Cumparator de la Vanzator, prin intermediul postei electronice si/sau SMS a notificarii de
expediere a Comenzii.
POLITICA DE VANZARE ONLINE
a) Accesul in vederea efectuarii unei Comenzii ii este permis oricarui Utilizator/Cumparator.
Pentru motive justificate Asociația Culturală Contrasens isi rezerva dreptul de a restrictiona
accesul Utilizatorului/Cumparatorului in vederea efectuarii unei Comenzi si/sau la unele din
modalitatile de plata acceptate, in cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activitatii
Utilizatorului/Cumparatorului pe Site, actiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel Asociația
Culturală Contrasens. In oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumparatorul se poate adresa
Departamentului de Relatii cu Clientii al Asociației Culturale Contrasens, pentru a fi informat cu
privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmentionate.
b) Comunicarea cu Vanzatorul se poate realiza prin interactiunea directa cu acesta sau prin
adresele mentionate la sectiunea “contact” din Site. Vanzatorul are libertatea de a gestiona
informatiile primite fara a fi