Sau despre cum provocarea contemporană se rezolvă în interior

Expoziția Secret Wing/Aripa Secretă își are originile într-un timp aflat dincolo de cortina de fier și invită la o reevaluare a prezentului prin invocarea unui trecut al cărui chip se vrea uitat înainte de vreme.

În contextul Bienalei Art Encounters, Fundația Interart TRIADE se constituie ca o perspectivă conservatoare, care propune un punct de vedere al istoriei artei, situând astfel bienala într-un cadru est-european, regional, local. În colaborare cu Muzeul Național de Artă Timișoara, Fundația prezintă expoziția curatoriată de Maria Rus Bojan și Bogdan Ghiu, care forjează conexiuni la intersecția dintre artele plastice și poezie, obținând punți între cele două forme de limbaj.

Secret Wing țese legături de la Vestul la Estul Europei, constituindu-se ca un arc în timp – practicile artistice urmărite se întind de le decada optzecistă până în zilele noastre. Acești vectori trasați peste timp și spațiu devin concreți odată cu cei treizeci și doi de artiști ale căror practici explorează multiple moduri de reprezentare a realității: de la Ulay, pionierul fotografiei polaroide ca formă de artă, la Gherasim Luca al cărui nimb poetic este mai degrabă cunoscut în detrimentul practicii sale plastice, în care colajul și instalația au fost formele preferate de expresie.

Metafora aripii secrete – Secret Wing – este inspirată de volumul eponim de poezie, apărut în 1986, al Marianei Marin, o figură semnificativă a generației optzeciste, pentru care aripa, ca spațiu imaginar, reprezenta loc de refugiu pentru vise și idealuri, care trebuie protejate de asprimea realității neîncăpătoare. Dar mai există ceva – acest spațiu al sinelui rămâne mereu conectat la istoria colectivă ca la un izvor nesecat de trăire.

În contextul aripii secrete a Marianei Marin, poezia devine o resursă împotriva regimului totalitar, un soi de mecanism prin care sinele reacționează la presiunile impuse de un context social și politic îndreptat împotriva firii umane. Însăși poeta afirma că „poemele nescrise la timp nu vor mai fi scrise niciodată” (Cosmin Ciotloș, Cenaclul de luni, Pandora M, 2021), iar o astfel de perspectivă plasează artistul într-un context profund actual, și îi racordează opera la actualitatea socială și politică.

Perspectiva temporală a Secret Wing este semnificativă fiindcă reușește să cuprindă marea schimbare, căderea cortinei, reunificarea Europei, dar și toate provocările tranziției jucate în fața unei Europe care aștepta ca ultima jumătate de secol să fie spulberată, precum Zidul Berlinului. Însă tranziția nu a fost ușoară și a lăsat urme atât în mentalul colectiv Estic, cât și în relația acestuia cu Vestul. Cu puțin timp în urmă, Bogdan Ghiu afirma în cadrul prezentării expoziției Secret Wing: „Istoria se depune în noi, chiar dacă nu știm, ea devine mai activă cu cât e mai inconștientă.”

Iar dificultatea contemporaneității este să accepte reconectarea cu vectorul timp, și să înțeleagă prezentul ca pe o progresie, și nu ca pe un dat de sine stătător. Expoziția înțelege și provoacă această atitudine, propunând o rezolvare interioară, într-o aripă secretă.