Termenul de sustenabilitate este utilizat în general pentru a indica inițiative și acțiuni care vizează conservarea unei anumite resurse. Privită ca termen general, sustenabilitatea se aplică în patru mari domenii: uman, social, economic și de mediu.

Pe măsură ce cultura noastră preia mai multă responsabilitate socială, artiștii s-au alăturat discuției actuale cu privire la sustenabilitate prin forme de artă mai responsabile. Este un real dezavantaj faptul că amprenta de carbon emisă ca urmare a activităților unui anumit individ, organizație sau comunitate nu este încă măsurabilă și taxabilă. La nivel global, pe lângă acțiunile activiștilor de mediu, artiștii și-au asumat un rol important în transmiterea acestui mesaj al responsabilității. Rolul creatorului de a contribui prin demersul artistic la procesul de conștientizare a importanței sustenabilității de către publicul larg și la a trece spre un sens al responsabilității sociale nu înseamnă că este o regulă obligatorie de aplicat pentru fiecare artist în parte.

Preocuparea de a utiliza materiale nedăunătoare mediului în procesul artistic, precum și conceptele abordate, deschid un dialog cu un impact puternic ce sapă în trecutul umanității și decide viitorul acesteia. În prezent, când vine vorba despre sustenabilitate în artă, unele dintre cele mai interesante exemple se regăsesc în rândul artiștilor din zona de Est a Europei, mai exact, din fostele state guvernate de partidele comuniste. Vorbim despre forme de artă care la momentul respectiv nu erau încadrate în conceptul de sustenabilitate. Limitați fiind printr-un set de restricții de natură politică și financiară, artiștii s-au îndreptat spre forme de artă de tipul Land Art sau Arte povera, urmate de acțiuni mai recente de environmental art, bio art sau de upcycling. Artiștii contemporani ce abordează aceste direcții utilizează materiale non-toxice și durabile, integrând ideile din sfera conceptului de sustenabilitate.

Închei prin a oferi un exercițiu individual, de a analiza antiteza dintre lucrările de metal de mari dimensiuni ale artistului Richard Serra și lucrarea artistei Ana Lupaș, The Solemn Process (1964–2008, finalizată prin învelirea unor corpuri de paie împletite în forme metalice), a cărei documentație fotografică poate fi văzută în cadrul expoziției istorice, Seasons End de la Fundația Art Encounters.